It is currently Fri Jun 22, 2018 8:54 pm

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Terug na die Kruis!! Deur William Cook.
PostPosted: Sat Jul 04, 2015 7:08 pm 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Terug na die Kruis

“Toe het Josua met die HERE gespreek, op die dag dat die HERE die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê: Son, staan stil in Gíbeon, en maan, in die dal van Ajalon”, Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle dag”, Josua 10:12-13.

Die “Boek van die Opregte” bestaan nie meer nie, nog minder enige afskrifte daarvan. Die son het stil gestaan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas nie, omtrent ‘n volle dag. Dit word be-aam deur staats-dokumentasie in Egipte, Sjina, en Mexiko, dat daar ‘n dubbele dag bestaan in die geskiedenis. Dit word be-aam dat Herodotus, en Lord Kingsborough, in sy geskiedenis van die Mexikane, en die Sjinese filisoof Huai-nan-Tza gepraat het van hierdie rekords oor ‘n dubbele dag. Die heuwel van Gibeon, die oomblik toe Josua gepraat het, was agter hom na die ooste, en die son het in die weste gesak voor hom. Dit was aand, en ‘n aanhoudende blik van daglig was nodig om oorwinning te verkry.
En daar was nooit voorheen so ‘n dag soos dit nie, nog minder na dit, nadat die Here ag geslaan het op die stem van ‘n man: want die Here het geveg vir Israel. God is ‘n wonder-werkende God. Die Bybel begin met wonderwerke, hou aan met wonderwerke, en sluit af met wonderwerke [dit hou aan tot in ewigheid]
“Daarop het Josua, en die hele Israel met hom saam, na die laer van Gilgal teruggekeer”, Josua 10:15. In ander woorde Josua het met die hele Israel teruggekeer in oorwinning.

Die tema van die Bybel:
Die Bybel is die storie van God se versoenings plan met die mens, Sy kosbaarste skepping; en dit is die storie van Jesus Christus en Hom gekruisig, 1Korintiers 1:23.Hierdie plan word duidelik uitgespel in die 4de hoofstuk van Genesis.
Ons sien hoe dat die bloedoffer ingestel is van die begin van die geskiedenis van die mens, wat ‘n voor-beeld sou wees van Een wat sou kom. Een wie Sy lewe as ‘n offer vir die verlore mens sou gee.
“En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens ‘n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word”, Gen. 22:13-14. Hier sien ons hoe dat die Here vir Abraham vertel van Een wat sal kom, “Die Here sal voorsien”

“Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as ‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly”,Numeri 21:8-9. Hier sien ons weereens ‘n voorbeeld van die dood van Een wat sou sterf vir die hele mensdom, deur middel van die Kruis.
Laat ek weereens hierdie net voorhou: Die Bybel is die storie van Jesus Christus en die Kruis van Golgota.
Vriende moet nooit vergeet dat die enigste lyn tussen die mens en die ewige hel is die Seun van God en dit wat plaasgevind het op die Kruis. Moet ook nie vergeet dat daar is net Een Weg na die Vader en dit is deur die Seun, en die enigste weg na die Seun is deur die Kruis van Golgota.
Vorige lydings:
Daar is baie in die modern kerk wat verklaar dat as ons tot inkeer gekom het, dat die Kruis van Christus nie meer enige doel dien in ons lewens nie. Dit is ‘n leuen. Hulle verklaar aan hulle volgelinge dat ons die Kruis moet agterlaat. Maar ek vra die vraag, waarheen moet ons dan gaan? Party leer, dat die Opstanding die hoofdoel en anker van ons saligheid moet wees. Maar dan verklaar ek dat ook die Offering van Homself op die Kruis is op gelyke vlak met die Opstanding. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie liewe vriende. Die Opstanding was ‘n realiteit, alleenlik omdat Christus Homself geoffer het om te sterf aan die Kruis. So ja, as dit nie was vir die kruisiging nie, sou die opstanding nie plaasgevind het nie. As die opstanding nie plaasgevind het nie sou ons Christenskap tevergeefs gewees, en ook sal die Christendom nie bestaan het nie. Deur die feit dat die Vader Jesus se offer aanvaar het; die storting van Sy Bloed was die enigste manier waarby ons verlos sou\kon word. Elke voordeel wat ons as gelowiges het, kom alleenlik deur Golgota.

Die Nuwe Verbond:
Elke groot waarheid gevind in die Nuwe Verbond is gevind in die Ou Verbond, al is dit in tipe, of skadu van dit wat sou kom. As u dit verstaan liewe leser, dan verstaan u dat elke wonderlike storie in die Ou Testament ‘n pragtige prent skilder van iets Geestelik wat in die fisies openbaar. Kom ons kyk verder hoe hierdie groot storie van verlossing ontvou en wat ons daaruit kan leer.

Josua:
In die Bybel is Josua ‘n Tipe van Christus; ‘n tipe van Genade. Moses was ‘n tipe van die Wet, daarom kon hy nie ingaan in die Beloofde Land nie, want alleenlik kan Genade ons toelaat in die Beloofde Land.

Gilgal:
Gilgal was die plek waar Josua sy kamp opgeslaan het. Die naam Gilgal beteken weggerol, wat beteken dat Israel se wildernis ervaring totaal weggeneem of weggerol was, en hulle sonde was weggeneem.
Daar is ‘n groot waarheid rakende Gilgal. Alles wat die Here doen het ‘n betekenis en ‘n doel. En Gilgal was in die geval niks anders nie, want dit was by Gilgal waar die volgende plaasgevind het:
Besnyding was weer ingestel.
Gilgal was waar God die volk se dieet verander het, en hulle die ou koring van die land gegee het.
Gilgal was waar die Kaptein van die Leerowerste van die Here homself aan Josua openbaar het.
Gilgal was die plek waar hulle die Pasga gehou het.
Gilgal was die plek waar die ongesuurde brode ge-eet was.
Gilgal was die plek waar die Hoof Priester was.
Gilgal was die plek waar die offerandes op die Altaar geplaas was.
Gilgal was die plek waar Israel kontak gemaak het met God, en waar God gemeenskap met Israel gehad het.
Al hierdie dinge wat by Gilgal plaasgevind het, verwys ons na Golgota. Dit wys vir ons as gelowiges die belangrikheid van die Kruis. Alles begin en eindig by Golgota.
Josua gaan uit om teen die vyf konings van die Amoriets te veg. Ten midde van die gevegte vra Josua vir die Here om die son te laat stil staan, en die Here doen dit. In hierdie artikel gaan ek nie veel uitwei oor hierdie groot wonderwork nie, maar net dat as die Here die son kan laat stil staan, dan kan Hy sekerlik jou problem hanteer.

Oorlogvoering:
Josua het die Amoriete aan die hardloop, oorwinning is syne, maar dan doen Josua iets ongehoorts. Hy stop die geveg. Militere strategie verklaar dat as jy die vyand aan die hardloop het, en daar is genoegsame daglig oor, moet jy die vyand agterna sit. Jy hou nie op nie, maar hou aan tot dat jy die vyand ingehaal het en verslaan het. Maar Josua stop die geveg en keer terug na Gilgal.

Die Kruis:
Hier is die punt want ek wil oordra aan u. Soos Josua begin het by Gilgal, moet hy terugkeer na Gilgal. Dit stel vir ons voor hoedat ons moet begin by die Kruis en ons eindig of keer terug na die Kruis. Al hierdie was nie per-toeval nie, dit is alles georkestreer deur die Here.
As u gaan toelaat dat die Here vir u moet werk, en Sy Woord met tekens en wonders bevestig, en die son en maan laat stil staan om oorwinning te bring, dan sal dit net gebeur by die voet van die Kruis. Dit is hoekom ons moet terugkeer na die Kruis.

Daar is geen ander plek of manier waar ons in gemeenskap met die Vader kan kom anders as net deur die Kruis. Die Kruis is waar daar versoening, vergifnis en genade gevind sal word, geen ander plek nie.
Ons begin by die Kruis, en ons moet daagliks terug kom na die Kruis. Vriende, ons moet terugkom weer en weer na Golgota want dit is by die voet van die Kruis waar ons krag ontvang deur die Heilige Gees. Dit is waar ons inspirasie en openbaring kry vir die hede en die toekoms.
Josua het terug gegaan na Gilgal deur Heilige Inspirasie, so moet ons ook terug keer na die Kruis om dit te ervaar.
George Bennard het tereg geskryf so lank lank gelede:
“So I’ll cherish the Old Rugged Cross, till my trophies at last I lay down; I will cling to the Old Rugged Cross, and exchange it someday for a crown”.

My gebed en aanmoediging vir u is om terug te gaan na die Kruis.


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron