It is currently Sun Jun 24, 2018 2:40 pm

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Verlos ons!! Deur Karen Pansler Lam.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:43 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Verlos ons!
Die geroep van die verdruktes
Karen E. Pansler, J.D.

“Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my”,Jesaja 6:8.


Luister vriende, hoor julle die geroep van die verdruktes? Elke dag is daar mans, vroue, en kinders dwarsoor die hele wereld wat uitroep in wanhoop vir verlugtig. Hulle roep uit vir verligtig van dwelms, alkohol, pornagrafie, en vele ander euwels wat ‘n houvas op hulle of geliefdes het. Luister, my vriende kan u die geroep hoor van die verdruktes? Hulle roep uit vir verligtig vanaf gemene eggenote of gemene ouers, verligtig van diskriminasie, verligtig van werkgewers, verligtig van owerhede en ander probleme.

Die geroep van die verdruktes raak die hart van God aan. Die Here God wil ons vry maak van hierdie verdrukking wat ons gees aftakel en ons weerhou van ‘n lewe van oorwinning en vryheid. God is die kampioen van die verdruktes. Die Here wil ons verlos van hierdie euwel sodat ons die sosiale, polities, persoonlike en godsdiens-vryheid kan benut.

Eerstens, moet ons vryheid defineer. Baie mense dink dit is ‘n lisensie om te doen soos hulle goed voel. Nee, dit is nie. So, wat is Vryheid? Vryheid is ‘n reg om sosiaal, godsdienstig, of polities vry te wees. ‘n Voorbeeld van vryheid is toe die slawe vryheid ontvang het in Amerika en Groot Brittanje. Aan die ander hand, lisensie is ongekende vryeteuls. Dit is basies ‘n misbruik van vryheid. Dit laat toe dat morele sedes verval. Die geroep na vryheid is gewoonlik ‘n geroep vir morele-verval. By voorbeeld, die so-genaamde proponente van pornagrafie argumenteer dit is Vryheid van spraak. Hulle weier om te erken dit is skadelik vir ‘n individue of vir die mensdom in die geheel. Maar ons weet dat pornagrafie is net ‘n witgepleisterde naam vir materiaal wat, boos is, ondeuglik, vulger, vuil, onheilig, lustigheid veroorsaak, kwaadaardig, dit veroorsaak hebsug, lelikheid ensovoorts.

Vryheid gee dat ons ‘n gelukkige, vol lewe, veilige en gesonde bestaan lewe. Vryheid onderhou wat die beste is vir almal. Lisensie gee oor aan self-verheerliking. Vryheid tel ons op, terwyl lisensie ons aftakel.
Onse Hemelse Vader verklaar Vryheid nie lisensie nie. “Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle Vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde”, Galasiers 5:13. Soos Amerika se voorvaders Vryheid verklaar het en nie lisensie nie, so moet dit ooral in die wereld wees. Soos die verklaring lei:
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness” (The Declaration of Independence).

Aan die anderhand is lisensie verdrukking. Verdrukkers neem te veel aksie rakende hierdie lisensie. Hulle misbruik vryheid. Hulle glo vas hulle het die reg om pyn en leiding aan andere te-veroorsaak. Hulle misbruik vryheid. Verdrukkers ignoreer die reg van andere, en regeer met ‘n yster hand om ons vryheid te ontneem.

Daar is twee tipe verdrukkings – interne verdrukking en eksterne verdrukking. Die eertse verdrukking bring ons oor ons self –interne verdrukking. Interne verdukking is veroorsaak deur onsself. Interne verdrukking word veroorsaak deur gebruik of misbruik van dwelms, alkohol gebruik\misbruik, pornografie and ander derglike sondes wat ons in hulle mag hou. Hierdie kort-termyn plesiere het lang-termyn effekte wat ons aftakel. Dwelms, pornografie, ensovoorts verniel ons wanneer ons ingee vir die lus daarna. Self-liefde en self-verheerliking beheer ons en daardeur verdruk ons ons self. Die hartseer van dit alles is die uitwerking op ons huislike lewe, die gemeenskap, en die nasie wat vernietiging en dood veroorsaak.

‘n Voorbeeld van hierdie is dat ‘n dronkaard nie net himself maar ook sy gesin vernietig. Dit affekteer sy werk. Dit lei na ernstige gevolge soos dronkbestuur en onskuldige mense se dood veroorsaak. Daar is ‘n gesegde dat, “Friends don’t let friends drive drunk.” Wel hoe klink hierdie, “Friends don’t let friends get drunk”.

Daar word voorgehou dat al hierdie derglike euwels ‘n siekte is. Hulle argumenteer dat dobbel is ook ‘n siekte. Om hierdie self- verheerliking as ‘n siekte af te maak sal vir die dronkaard, dwelm-verslaafde ens, van alle verantwoordelikheid\aanspreeklikheid vry spreek. Hierdie euwels is nie ‘n fisiese siekte nie, maar eerder ‘n geestelike siekte – hedonisme. Ons sonde en ongeregtigheid veroorsaak by tye fisiese siektes. Wanneer ons swak word in ingee aan die versoekings van magtige euwels, dan verswak ons eie wilskrag. Wanneer dit plaasvind dat hierdie passies ons oorweldig in ons siel, dit veroorsaak dan gevangenis en slawerny. Ons siel word dan ‘n vuil tronksel wat vol onaangename gewoontes. Ons word dan gevangenes van ons eie slegte begeerlikhede. In ander woorde, hierdie begeerlikhede kry ‘n houvas op ons lewens. Hulle ontneem ons van vryheid om heilig te lewe en neem ons blydskap weg. Hulle verwoes ons vryheid totaal en al.
Dikwels wanneer ons van interne verdrukking ly, weier ons om te glo dat ons aan hierdie euwels vas gevang is. Ons ignoreer die geroep van ons geliefdes of vriende om hierdie euwels te los. Ons is te lief vir onsself, meer as vir God. Ons stel net belang in nommer een -- ek! Ons is behep met die eie ek, selfvoldaan, eie-liefde. Ons onbeheerste begeertes vir dwelms, drank, pornografie en ander euwels, is so oorweldigend, dat ons verloor ons moraliteit, en goeie waardes.
As ons probeer om weg te breek van die verslawing is dit nie so maklik nie! Hoe harder ons probeer om los te kom hoe meer word ons verstrengel in die greep van sonde en ongeregtigheid. Ons het iemand sterker as onsself nodig om hierdie kettings te breek, om die gevangenis se deure oop te maak, en Iemand om ons vry te maak. En die enigste Een wie dit kan doen is Jesus Christus. “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig”, Lukas 4:18-19. Die woord gebroke beteken hier verdrukte.

Ons moet vir Jesus vra om ons ‘n rein hart te gee. Nadat Dawid egbreek gepleeg het, het hy uitgeroep na die Here: “Ontsondig my met hisop, date k kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees”, Psalm 51: 9, 12. President George Bush het openlik erken hy het ‘n drank problem gehad toe hy ‘n jong man was. “Christus...het my hart verander”, het hy erken gedurende ‘n 1999 presidentiele debat. Christus is die enigste persoon wat ongeregtigheid kan verander na geregtigheid.

In die begin dae van die kerk, het Paulus die Korintiers gewaarsku dat die ongeregtigdes nie die koninkryk van God be-erwe nie. 1Korintiers 6: 9. Paulus getuig dan van dit wat ons sal verlos, “En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God”, [v11]. Laat my toe om dit weer te verklaar, “En dit was sommige van julle”. Christus het die kettings van sonde! Christus het hulle vry gemaak!

Voordat ons die interne verdrukking los, wil ek graag ‘n ware verhaal vertel van ene Tom:

“Tom, a religious churchgoer. On the outside, he looked like a saint. However, his soul was filled with evil passions. In the privacy of his own house, he allowed his dark side free reign. He was imprisoned by booze, pornography, and other filthy passions. Tom told me the following experience: “One Sunday morning in church, during the altar call, God spoke to me. He said, ‘Tom, if you will go to the altar this morning, I will deliver you from all your evil desires.’ But I didn’t want to be delivered, so I didn’t go.”

So wat dink jy daarvan? Christus die Verlosser strek Sy hand van genade uit na Tom toe om hom te verlos van sy gevangenis van sonde, maar hy weier dit. Vir jare het hierdie jong man in sonde en ongeregtigheid gelewe [alhowel hy ‘n kerkganger was] vasgevang in drank, pornografie en ander vuil gewoontes. Christus kom en klop op sy trunk se deur, en Hy offer om hom te verlos en rein te maak van sy sondes. Die Verlosser bied aan om vir Tom vry te maak van sy gevange toestand, maar hy weier die Here se genade. Hy verkies eerder dat die Here moet, “Weggaan!” Hy het geen begeerte om sy hart aan Jesus te gee nie. Hy wil eerder in sy huidige toestand bly. Christus sal nie die deur afbreek nie. “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My”, Openbaring 3:20. Onthou dit is ons keuse om oop te maak vir Hom. Ons moet die deur oop maak vir Jesus. Hy sal nooit Homself forseer om die deur van ons harte oop te maak nie. Die keuse is ons s’n.

En laat my toe om seksuele drange te noem. John [‘n vriend] was vasgevang in pornagrafiese tydskrifte. Hy het hierdie tydskrifte oral in sy huis gehad. Eendag het hy aan my bely, “Karen, ek dink heeltyd aan hierdie vrouens [modelle]. Ek kan aan niks anders dink as hulle nie” By tye, was John mismoedig en het gesweer hy stop hierdie neigings. Maar een dag het hy vir my vertel hy weet dit is verkeerd om hierdie vrouens te begeer, maar as dit dan nou so moet wees dat hy verslaaf is hieraan, dan verkies hy maar om verslaaf te bly, en nie bevry te word nie. Nog ‘n verhaal van ‘n persoon wie nie bevry wou word deur Christus nie!

Nou kom ons beweeg na die 2de tipe verdrukking – eksterne verdrukking. Wat is eksterne verdrukking? Eksterne verdrukking is wanneer iemand die juk van
slawerny afdwing op ander. Dit is die juk van geweld wat op ons afgedwing word teen ons wil. Verdrukkers misbruik hulle mag en outoriteit. Verdrukkers regeer
deur intimidasie. Verdrukkers is gemeen en onregverdigheid. Verdrukkers gebruik hulle fisiese, godsdienstige, intelektuele, politiese, of huweliks voorreg om mag
uit te oefen oor mense. Ons, die verdruktes, moet gebreek of gebuig word deur die onregverdige wil van die verdrukker. Hulle sal ons talente, gevoelens, geloof
en aksies onderdruk.

Verdrukkers is onregverdig en geweldig euwel en voel dat ander is benewe hul stand en moet hulle daar hou. Ander voel weer verkleineer deur ons en voel hulle moet ons straf. Verdrukkers voel hulle moet ander intimideer omdat dit hulle magtig en belangrik laat voel. Hulle haat ons en wil ons behandel soos besittings, of diere. Hulle doen dit omdat daar haat in hulle harte is.

Sonder twywel moet verdrukkers hulle bekeer, en reg maak dit wat hulle verkeerd gedoen het. Om te weier om hulle te bekeer is die wonde wat hulle aan ander veroorsaak het ongeneeslik. Die verdrukker moet reg maak, want as jy iemand verdruk, is God teen jou totdat jy jou bekeer. Bekering en regmaak is bewys dat jy jou skuld erken omdat jy andere seer gemaak het. Dit sal die genesings proses begin, gebroke harte, gebroke huise en gebroke verhoudings herstel. Bekering open die deur van herstel in alle verhoudings. Die skrif stel dit so, “Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom”, Lukas 17:3
Regstel van verhoudings met ander is regstel met ‘n verhouding met Christus. Maar, onbekeerde verdrukkers weier om hulle te bekeer, en hou aan om ander te
verdruk, intimideer en seer te maak.

Op hierdie oomblik is daar miljoene mans, vrouens en kinders in Amerika en die wereld wat uitroep vir verligting van verdrukking. Politiese tiranne, oorheersende eggenote, ouers wat kinders verwaarloos, en wergewers wat hulle wernemers intimideer, en vele ander verdrukkers wat mense se lewens versuur. Die vertraptes roep uit na God, “Verlos ons!”

Genadiglik, hoor God hulle geroep. God het die geroep vandie kinders van Israel gehoor in Egipte, “ En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot
by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk”, Exodus3:9. Het God ‘n dowe oor teenoor hulle geroep om hulp gehoor?
Nee, God het hulle gehoor en vir Moses gestuur om hulle te verlos. God het die kinders van Israel vrygelaat deur Moses se optrede en gehoorsaamheid. Moses het die kinders van Israel uitgelei uit die land van verdrukking na ‘n land van vryheid. Moses was die kampioen van die verdruktes in die Ou Testament.

In die Nuwe Testament is Jesus die kampioen van die verdruktes. Christus het gekom om ons almal vry te maak van interne en eksterne verdrukking. “Die Gees van
die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees”, Lukas 4:18.
Die woord verbrysel hier beteken verdruk. Jesus het gekom om die verdrukte vry te maak, en die verdrukkers te oorwin.

Verdrukkers is hartelose tiranne wat hulle mag misbruik. Verdrukkers is vyande van vryheid. Verdrukkers is vyande van die mens en vyande van God. Verdruktes
moet die verdrukkers van verdrukking teenstaan en nie net dinge aanvaar nie soos dit is nie. Ons moet die volle wapentoerusting van God aantrek in ons oorlog-
voering teen die magte van duisternis, Efesiers 6:11-17.

‘n Verdrukker hou nie noodsaaklik ‘n politieke posisie nie. Verdrukkers is nie net diktators van regerings nie. Hulle word gevind in ons huise, by die werk, in die kerke en ander plekke. Luister! Hoor jy die geroep van die verdrukte omjou?
Kan jy die geroep hoor van ‘n verdrukte wat hardhandig deur ‘n man of vrou geslaan word? Dit mag emosieneel, ekonomies, of fisieses mishandeling wees. Dominante mans of vrouens verdruk hulle wederhelftes verkeerdelik, skel op hulle, takel hulle af of maak net hulle lewens ondraaglik. Hulle veroorsaak dat hulle bang, onderdanig moet wees, en ontneem hulle van enige tipe normale lewe. Hulle verkleineer, prober hul gees breek, en forseer hulle om volgens hulle wil te lewe. Die verdruktes roep uit, “Wie sal ons verlos?”
Luister, my vriend, hoor jy die geroep van die geroep van die kinders wie verdruk word deur harde woorde, houe wat op hulle neerkom, en ongenaakte aksies van
hulle ouers af of ander persone? Jesus waarsku ons in die Woord, “maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat
‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Kinders is veronderstel om die sonskyn van hulle jeug te geniet en nie verwaarloos te
word nie. Kan jy die kinders hoor huil, “Wie sal ons verlos?”
Hoor jy die geroep van verdrukte werkers soos hulle arbei onder die verdrukking van hulle base? Hulle roep uit teen die onregverdigheid van hulle werkgewers wie hulle so min as moontlik betaal vir hulle arbeid. Hulle vertrap hulle mens-waardigheid, hulle gevoelens en ignoreer hulle morele en siviele arbeids regte. Party werkgewers is so self behep in hulle self hulle weier om die God-gegewe talente van hulle werknemers te erken. Hulle maak seker dat die werk op hulle mabier gedoen word ongeag of die werknemer beter idiees het. As ons nie gegun word om ons natuurlike vryheid te beoefen nie, sal dit veroorsaak dat ons nie kan groei as mens nie, en ons sal net soos slawe wees. Miljoene werkers oor die aardbol ervaar vernedering en onmenslike behandeling daagliks in hulle werksplek. Verdrukkers ontneem die werkers hulle menswaardigheid elke dag. Die verdruktes roep uit, “Wie sal ons verlos?”

My vriend hoor jy die geroep en gehuil van vrouens en die minderes wie verdruk word deur diskriminasie? Ja, ons het alreeds baie ver gevorder maar daar is nog steeds te veel wie verdruk word. Baie belydende Christene verag vrouens en ander minderes. En ja, hulle hou voor hulle onderskraag die Bybel se leringe oor gelykheid. Maar hulle weier om die mens se wette en God se wette te onderhou van gelykheid. Hulle onderdruk, is gemeen, en verafsku vrouens se regte. Kan u die verdrukte vrouens en minderes hoor uitroep, “Wie sal ons verlos?”

Vriende, kan jy die geroep hoor van burgers die wereld oor onder die verdrukking van ysterhand regime’s? Diktators, tiranne soos die Robert Mugabes van die werled lewe in oorvloed terwyl hulle landsgenote in arm-moede, en ongesonde omstandighede, sonder huise of water moet lewe. Hierdie diktators weier om die vertraptes ‘n stem te gee in die regering. Hulle vertrap hulle vryheid en hulle reg op ordentlike en waardige lewens. Ons verdrukte broers en susters ooral in die wereld roep uit, “Wie sal ons verlos?”.

Luister na die geroep van die verdruktes in die tronke van verdrukking: “Wie sal ons verlos?” Ooral in die wereld kan ons die geroep hoor van hulle wat in armoede lewe en geen hoop het nie. Hulle roep uit vir interne en eksterne verlossing. Baie huil hard terwyl ander sag huil. “Wie sal ons verlos?” Ooral roep kinders, en mans en vrouens uit vir verlossing. Hulle roep uit hulle diepste harte, “Wie sal ons verlos?”.

En God wil weet wie sal gewillig wees om hierdie geween te gaan antwoord. My vriend, Kan jy die Here hoor roep, “Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan. Wil jy nie jou stem verhef en antwoord, “Hier is ek; stuur my?”.


Liberty Advocate
www.libertyadvocate.com


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron