It is currently Thu Jun 21, 2018 11:33 pm

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Verlossing. Deur Karen Pansler Lam.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:45 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Verlossing:
Daar is krag in die Bloed .


As jy ‘n slaaf is van sonde, het jy verlossing nodige.

Slawe van sondes is nie kinders van God nie.

Die slawe van sonde is kinders van die duiwel.As u vas gevang is in dronkenskap, depressie, anoreksia, bulimia, brassery, dwelms, pornografie, tevergeefsheid, hebsig, rokery en talle ander sondes – u kan ‘n nuwe mens word – ‘n nuwe skepsel. “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword”, 2 Korinthiers 5:17.

As jy ‘n slaaf is van sonde, het jy verlossing nodig
Slawe van sonde is nie kinders van God nie
Die slawe van sonde is kinders van die duiwel

“Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore”, 1 Johannes 3:8,9


In ‘n brief aan die Korinthiers, het die Apostel Paulus getuig van die krag van die Bloed van Jesus Christus om vry te maak van alle euwels, begeertes en ongeregtighede.
“Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God”, 1 Korinthiers6:9-11. Paulus verbly hom hierin: “En dit was somminge van julle; maar julle het julle laat afwas”

Al bely jy ook om ‘n Christen te wees, as jy ‘n slaaf is van sonde is jy nie gered nie – jy is ‘n kind van die duiwel.
Jy kan nie ‘n Christen dronkaard wees as someer ‘n Christen moordenaar. Jy is of ‘n Christen of jy is ‘n dronkaard. ‘n Dronkaard is ‘n kind van die duiwel.
Jy kan nie ‘n Christen anoreksiek\bulimiek wees nie. Jy is of ‘n Christen of jy is ‘n anoreksiek\bulimiek. ‘n Anoreksiek of bulimiek is ‘n kind van die duiwel.
Jy kan nie ‘n lui Christen wees nie. Jy is of ‘n Christen of net ‘n lui persoon. ‘n Lui persoon is ‘n kind van die duiwel.
Jy kan nie ‘n Christen hoereerder wees nie. Jy is of ‘n Christen of ‘n hoereerder. ‘n Hoereerder is ‘n kind van die duiwel.
Ensovoorts:

Die Bybel is baie duidelik dat jou liggaam is nie joune nie. Jou liggaam behoort aan God. Jou liggaam is ‘n tempel van God. Jou liggaam moet rein en onbesmet wees sodat die Heilige Gees daarin mag woon.
“Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle”, 1Korinthiers 3:16-17.
“Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort”, 1Korinthiers 6:19-20.

Die Bybel is baie duidelik dat as jy jou liggaam besoedel – die tempel van God – God sal jou verwoes. Jy moet alleenlik God verheerlik met jou liggaam en gees, want jy is duur gekoop. Wat was die prys? Die bloed van Jesus Christus – die bloed van die Lam van God.

Jy wat die duiwel dien, God se Woord se jy moet jou bekeer. “Jy moet weer gebore word”, Johannes 3:7. Jy moet gewas word in die Bloed van die Lam.

Hou op om verskonings te soek, om die mense om jou te blameer, of om jou ouers die skuld te gee. Moenie toelaat dat valse pastore, en predikers jou ‘n valse hoop gee nie. Moenie mislei word nie. ‘n Kind van die duiwel sal nie die hemel ingaan nie! Jou welluste en jou sondes sal jou verewig verdoem!


Maar die goeie nuus is dat die Bloed van die Lam kan oorwinning bring oor dwelms, depressive, dronkenskap, ongesonde eetgewoontes, luiheid, en allerhande ander euwels wat jou lewe verwoes.
Die Bloed van die Lam is die enigste middel en krag om jou te help oorwinning kry oor al die verkeerde dinge in jou lewe.
Psigiatrie kan jou nie vry maak nie. Net Jesus kan jou vry maak.

En Christus wil jou vry maak! Jesus verkondig, “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig”, Lukas 4:18-19 .
As jy vasgevang is in sonde, Jesus alleen kan jou vry maak.

Jesus kan jou vry maak van dwelms!
Jesus kan jou vry maak van depressive!
Jesus kan jou vry maak van anoreksie, bulimie, of brassery!
Jesus kan jou vry maak van dwaasheid!
Jesus kan jou vry maak van jou luiheid!
Jesus kan jou vry maak van jou wellus, en elke vuil begeerte wat jou lewe verwoes!

As jy waarlik verlossing wil he, is dit alleen deur die bloed van die Lam.
Jy kan nou verlos word en deel word van die miljoene verlostes wat hierdie liedjie sing. . .

I’m so glad Jesus set me free
I’m so glad Jesus set me free
I’m so glad Jesus set me free
Singing glory halleluiah
Jesus set me free!

Satan had me bound
Jesus set me free
Satan had me bound
Jesus set me free
Satan had me bound
Jesus set me free
Singing glory halleluiah
Jesus set me free!

Liewe sondaar, wil u nie graag deel word van hulle wie alreeds hulle sondes oorwin het, en hulle kleed wit gewas het met die bloed van die Lam? “En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam”, Openbaring 7:14.

Jy kan oorwinning kry oor jou sondes!
Jy kan vry wees van al jou laste!
Jy kan wees witter dan die sneeu!
Ja, daar is krag in die bloed van die Lam!
As jy waarlik verlossing begeer, roep dan uit na die Verlosser;

“Here, ek bely my sondes en erken ek is ‘n verlore sondaar. Satan hou my gevangene; ek is vasgevang in al my sondes en ongeregtihede. Here, ek wil vry wees. Ek weet nou daar is krag in die Bloed van Jesus vir sondaars soos ek. Ek wil waarlik gewas wees in Sy Bloed. Maak my rein! O Lam van God, vergewe my en reinig my deur U Heilige Gees. Deur U Gees O God help vir my om in opregtheid en heiligheid te wandel”.Liberty Advocate
Know the Truth
www.libertyadvocate.com


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron