It is currently Mon Jun 25, 2018 4:40 am

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Voer My skape!! Deur Karen Pansler Lam.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:49 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Voer My Skape
deur
Karen E. Pansler

“Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei”.
“Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op”.
“Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei” [Johannes 21:15-17]

Roep God jou om ‘n herder te wees vir verlore siele? Praat Hy tot jou hart, “Wie sal oor My skape kyk en hulle beskerm teen die wolwe wie My mense wil verslind? Wie sal My verlore skaap soek, hulle lig uit gevaarlike plekke, en hulle dra na veilige vestings? Wie sal My skape laat drink? Wie sal My skape laat wei? Ek het u gekies!!

Wat is jou antwoord? Waag jy dit om die Skepper te ignoreer, en jou vuis na die hemel toe te wys, en verklaar, Nee Here, ek wil nie u skape oppas nie, hulle uithaal uit gevaarlike plekke nie, en ek wil ook nie hulle terug dra na veilige hawens nie. Nee Here, ek wil nie die skape lei om water te drink nie.
Is u bereid om te sien hoedat menigte lewens verwoes word omdat jy weier om agter Sy skape te kyk? Is jy so hard-draend dat jy weier om Sy skape te beskerm van die wolwe, maar nog erger – jy is dalk self ‘n wolf wie soek om die skape te verwoes?
Elkeen van ons wie bely ons is kinders van God, moet uitroep na die Here, berouvol soos Dawid gedoen het.
Psalm 51
Gebed vir reiniging en vergifnis.
.

Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het:

“Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.
Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.
Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.
Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.
Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.
Kyk, U het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.
Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.
Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.
Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.
skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.
Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.
Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees.
Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.
Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.
Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.
Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.
Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!
Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op.
Dan sal U ‘n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar” [Psalm 51:1-19]

Karen Panlser-Lam

Liberty Advocate
www.libertyadvocate.com


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron