It is currently Fri Jun 22, 2018 3:28 pm

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Wees heilig!! Deur Karen Pansler Lam.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:51 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Wees Heilig

deur

Karen Pansler-Lam, J.D.


Wees heilig want Ek is heilig. 1 Petrus 1:16God se Wet beveel ons om heiligheid na te streef: “Want dit staan geskryf, Wees heilig want Ek is heilig”, 1Petrus 1:16.

Geloof in God maak nie vir ons heilig nie.
Die duiwel en sy demone glo ook in God.

Om kerk by te woon maak nie vir ons heilig nie.
Sondaars en ateiste woon ook kerk by Sondae.

Om goeie werke te doen maak ons nie heilig nie.
God-loonaars doen ook goeie werke.


Jesus waarsku ons dat beleidende Christene wat aanhoudend sondig, nie verseker is dat hulle die Hemel sal in gaan nie, al doen hulle watse wonderlike werke in Sy Naam.

Nie elkeen wat vir My se: ‘Here, Here’, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie,
Maar net hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is.
Baie sal daardie dag vir My se: ‘Here, Here, het ons dan nie in U Naam gespreek nie,
deur U Naam bose geeste uitgedryf. En deur U Naam baie wonders gedoen nie?’

Dan sal Ek openlik vir hulle se; Ek het julle nooit geken nie.
Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.

Matteus 7:21-23

Jesus waarsku ons dat al doen ons baie wonderlike en goeie werke in Sy Naam, en ons bly onheilig en onrein lewe dan is ons nie Syne nie. ‘Dan sal ek openlik vir hulle se, gaan weg van My af, ek het julle nooit geken nie julle wat die wet van God oortree’.

Nieteenstaande Byblse wette, is die moderne kerk meer besig om sosiale goeie werke [sosiale aangeleenthede\sosiale werke] te verruil vir dit wat God se Woord se, en dit is om heilig en regverdig te lewe. Valse profete soos Rick Warren spog oor dat hy weg beweeg vanaf ‘sonde’-- soos aborsie en selfde-seks huwelike – en stel meer belang om vrae soos ‘eendragtigheid soos armoede, HIV\VIGS, klimaatsverandering en mense-regte. [Sien "Wake Up, Evangelicals!" @ http://libertyadvocate.com/message28.htm]

My vriend, wanneer u wegbeweeg vanaf ‘sonde en ongeregtigheid’ is u besig om weg te breek vanaf die ware Evangelie!

Die staan geskrywe in Romeine 6:22-23....
‘Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe’.
‘Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here’.

Dit staan geskrywe in 2Korintiers 7:1...
‘Terwyl ons dan hierdie beloftes het geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring’.

Daar staan geskrywe in Efesiers 4:24…
‘En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid’.

Daar staan geskrywe in 1Thessalonicense 4:7-8...
‘Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het’.

Sonder twyfel verklaar God se Wet dat ons heiligheid nastreef.

Belydende Christene wie onheilig lewe is nie ware Christene nie.

Belydende Christene wie onheilig is of lewe is sondaars.

Ons moet gevul wees met die gees van heiligheid, wat dan die inwonende Heilige Gees is.


Wees heilig.

Die Apostel Petrus preek, “Bekeer julle, en laat elkeen van julle word gedoop in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang’, Handelinge 2:38. Valse profete soos Rick Warren ontken die krag van die Heilige Gees.
Een van die kommerwekkende aspekte van Warren se, ‘The Purpose Driven Church’ is dat die Heilige Gees se werk rakende die trek van verlore siele na Christus is baie weinig genoem [meer in die verby gaan]. Warren en ander kerk-leiers ontken en ontneem die krag van die Heilige Gees om verlore siele te wen vir die Here. Dit kom neer om blasphemy!

Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees.

Soos ons vantevore gese het, se ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!

Galasiers 1:8, 9


‘n Kerk sonder die inwonende Heilige Gees is ‘n dooie kerk – ‘n valse kerk!
‘n Belydende Christen sonder die inwonende Heilige Gees is ‘n dooie Christen – ‘n valse Christen!
Die waarheid is dat die Evangelie beklemtoon dat ons wanneer ons waarlik ons bekeer, die Bloed van Jesus ons skoon was van alle sondes, en dat ons die gawe van die Heilige Gees ontvang. En wanneer ons gevul is met God se Gees, dan sal die Heilge Gees ons die nodige krag gee om heilig te lewe. Met ander woorde wanneer ons waarlik tot inkeer gekom het is ons gedoop met die Heilige Gees en met vuur. ‘Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur’, Matteus 3:11.

Wanneer ons die Heilige Gees ontvang, is ons gereinig en geheilig. Ons is toegewyd, om God te dien.

‘n Ware Christen is ‘n heilige temple.
‘n Ware Christen skool is ‘n heilige kampus.
‘n Ware Christen kerk is ‘n heilige plek.

‘n Ware Christen dien die Here in heiligheid en reverdigheid. ‘n Ware Christen is geroep tot gehoorsaamheid oor God se Wet soos voorgeskryf in die Bybel. Ons is gered deur bekering, ‘volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus’...1 Petrus 1:2.

In kontras, as ons nie in heiligheid lewe nie, maar doen net goeie werke, is ons sondaars en hipokrities. Goeie werke maak miskien uiterlik dat ons reveredig lyk voor die mens, maar Jesus se, “So lyk julle ook van buite vir die mense wel geregverdig, maar van buite is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid”, Mattheus 23:28.

Die Bybel is baie duidelik dat Christene moet regverdig en heilig wees. “Want soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking”, Romeine 6:19. Dit is heiligmaking.

Die Apostel Johannes waarsku ons in allerdaagse taal in 1 Johannes 3:8-10.

8. “Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel; want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie rede het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek”.
9. “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore”.
10. “Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar; elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie”.

God het sy kinders geroep om, “;n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig”, 1Petrus 2:9.

Wanneer ons tot redding kom is ons getransformeer deur die krag van die Heilige Gees; ons is verander van sondaar tot heilige! “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword”, 2Korinthiers 5:17. Ons is nie meer slawe van sonde nie, maar dienaars van heiliheid en reverdigheid.

Die Bybel maak dit baie duidelik dat ware Christene heiliges wat deur die Gees van God gelei word. “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God”. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is”, Romeine 8:14,16.

My dierbare vriende , “moet nie die Gees van God blus nie”, 1Thessalonicense 5:19).

Wees gevul met die gees van heiligmaking, dit is die Heilige Gees.

Word gelei deur die Gees van God.

Wees heilig.Karen Pansler-Lam, J.D.
Liberty Advocate
http://www.libertyadvocate.com
September 2010


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron