It is currently Mon Jun 25, 2018 4:38 am

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Wolwe in skaapsklere!! Deur William Cook.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:58 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Wolwe in Skaapsklere.

Jesus het die geestelike leiers van die Joodse geloof gekonfronteer. Hy het direkte konfrontasie met die Farasieers, Saddusieers, Skrifgeleerders en die Sanhedrin gehad. Dit was nou Sy eie mense wie weggedwaal het van die Waarheid van God se leringe. Uiteindelik het hulle Hom laat kruisig. Of die Jode daarvan hou of nie, maar hulle is direk verantwoordelik vir Sy dood. Hulle het die Messias verwerp. En dit is die geval nog steeds vandag. Dit bygevoeg, daar is wel vele Jode wie vir Yeshua [Jesus] aangeneem het as hulle Messias. Die meerderheid aanvaar Hom nie as Messias nie. Jesus het 12 manne uitgeroep om met Hom te wandel. Hulle was die uitgeroepenes. Vandag noem ons hulle apostels wat eintlik beteken “called out ones”. Hulle was ook gekonfronteer deur beide Jood en heiden wie nie vir Jesus aangeneem het. Die apostels se vervolging was geen anders of minder dan wat Jesus ervaar het nie. Ongeag van die vervolging het hulle voortgegaan in hulle wandel met die verhese Christus. Na die dood van Jesus en Sy opvaarding het hierdie manne vele dwaling en heidense godsdienstige ideale wat besig was om in die Liggaam van Christus in te sluip. Daar was ook 70 ander manne wie uitgestuur was om die selfde werk te gaan doen as die apostels. Hulle was ook uitgeroepenes. Alhoewel daar nie spesefiek verwys word na enige vervolging nie, is dit van selfsprekend dat hulle wel dieselfde vervolging deurgemaak het as die 12 apostels.

Die filisofe:
Oor die jare van die 2de en 3de generasie na Jesus Christus, het die Liggaam van Christus baie dwaling gesien in sluip in die Kerk. Menigte van die leiers van die 2\3de generasie het dit op hulle self geneem om hierdie dwalinge aan te spreek. Hierdie manne was intelektuele en van die filosofiese Griekse oortuiging.
Hulle het begin staat maak op hulle menslike-intelek inplaas van die leringe van Jesus soos eers ontvang. Die so-genaamde kerk-vaders het baie divisie bygebring en aangehou om meer dwaling by te voeg as beskerming van die Christen geloof. Hierdie manne het die waarheid binne-in hulle gehad maar dit was besig om vinnig te verdwyn. Meeste van hierdie kerk-vaders het begin glo hulle alleen was die ware liggaam van Christus. Alle ander gelowiges was net 2de handse burgers in die koninkryk van God. Dit was in die omgewing van so 150-180 A.D. Dit was die begin van die geestelike-leke stand. Tot en met die verandering was daar ‘n groep volwasse gelowiges genoem ouderlinge en toesighouers. Die nuwe geestelike klas het nou die titel van Biskop aangeneem rondom die jare 180 A.D. Die woorde biskop was nie in die Engelse Bybel tot en met so 1400’s na 1500’s. Die woord biskop was begevoeg tot die Engelse Bybel deur die geestelike instellings wat die so-genaamde Christendom was. Eintlik was dit die Roomse Katolieke Kerk wat eerste die term gebruik het. Die woord wat toesighouer beteken het of een wie toesig hou oor die Liggaam van Christus was verander na ‘n woord beteken in plat taal “baaskap”. Hierdie tipe toesighoudende baaskap is nog steeds in plek in die kerk vandag.

Meestal verdeel:
Die Christen “Kerk” vandag is die mees verdeelde godsdiens in die wereld. Dit is ‘n godsdienstige sisteem waarin die leiers sal besluit wat gedoen moet word in hierdie ding wat ons “kerk” noem. Die geestelike Christen kerk-strukture moet ons laat dink aan die tye van die Rigters. Dit was blykbaar so in daardie dae dat daar nie ‘n koning was en elke mens het gemaak nes hulle wou [Rigters 17:6, 18:1, 19:1, 21:25]. Vandag is Koning Jesus vervang deur manne en vroue wie hulle voorhou as konings. Baie min gelowiges ken en verstaan die geskiedenis van die kerk. Meeste Christene volg blindelings die “leiers” sonder om enigiets te bevraagteken. Desondanks die groot verskil hoe die uiterlike “kerk” lyk vandag invergelyke met die vroegste Christen gemeentes is dit meesal ge-ignoreer deur meeste gelowiges vandag. Waar ookal ons begin om ‘n gebou by te woon wat ons sodanig “kerk” noem, glo ons dit is die ware Kerk. Ons verklaar dit moet reg wees sonder om dit te vergelyk met wat die Bybel ons leer van die samekoms en broederskap met die gebou wat ons bywoon.

Die skape en die bokke:
Maak geen fout geliefdes Jesus sal eendag kom met al Sy engele. Hy sal die sitplek van Sy troon bestyg. Alle nasies sal voor Hom vergader. Hy sal dan die skape en die bokke skei van mekaar. Hy sal die skape op Sy regte kant en die bokke op Sy linker kant plaas. [Matteus 25:31-33, 34-46] leer ons wat die plek van die skape sal wees en wat die plek van die bokke sal wees. Die skrifte wys ook die verskille tussen die skape en die bokke. Die skape het die wil van die Vader gedoen. Dit was natuurlik vir hulle. Die bokke het wild rondgehardloop en die geroep van God ge-ignoreer. Die bokke het hul eie harte gevolg inplaas van die Vader se hart.

Vir wie volg u?
Glo jy, dat jy jou eie ding kan doen? Volg jy iemand wat jou vertel wat om te doen en wat om te glo? Soek jy nie self die aangesig van God om die waarheid self uit te vind nie? Of volg jy net enige man met wie jy gemaklik voel? Glo jy dat jy nie rekenskap gaan gee van jou lewe nie

Aanspreek van dwalleer:
Die dwaalleer in die liggaam van Christus moet aangespreek word. Vir hulle wie deur God geroep is om dwaaleer aan te spreek sal onder hewige druk en vervolging kom deur hierdie mensgemaakte godsdienstige structure. Wees versekerd jy sal geteiken word deur hulle wie net hul eie ding doen. Lees 2Timoteus 3:2 en 2Korintiers 13:1-6 leer dat ons moet self toets en ondersoek. Sien ook 2Korintiers 6:11-12. Hier word ons aangemoedig om te jubel en juig en volmaak te wees, getroos te word, in vrede te lewe, eensgesind te wees en die liefde en vrede van God n ate streef. Groet mekaar met ‘n heilige kus.

Die gees van gods-geleerdheid:
Hierdie gees van gods-geleerdheid het dit-self vasgemaak aan die geestelike-hieragie in menigte plekke. Daar is baie gelowiges wie hierdie gees kan onderskei. Hierdie gees is vasgemaak meestelik aan bedieninge binne die Charismatiese, apostoliese en profetiese bewegings en geestelike instansies. Menigtes sal kom in die naam van die Here en baie verlei. Hierdie geeste spreek woorde wat streel en woorde van familiere geeste aan hulle wie wil luister. Menigtes wie om hierdie geeste wat plek het in manne sal hulle woorde ontvang wat die ego’e streel, en sal glo hulle is van God. Die geeste kan ook direk met individue praat. Hierdie geeste kan ook ware manne en vroue van God mislei met hulle gladde praatjies as hulle toegelaat word om dit te doen. Dit verwys nie na die predikers nie, want hulle is alreeds opgeblase en vol van hulle eie ego-isme. Die volgende skrifgedeeltes in 1Korintiers 16:16-30 vertel van ‘n voorval van Paulus met ‘n vrou wie ‘n verkeerde gees. Sy het vir Paulus en die andere ooral gevolg en aanhoudend verklaar, “Hierdie manne is diensknegte van die Allerhoogste God, wie die weg van saligheid verklaar”. Sy het dit vir vele dae gedoen totdat Paulus genoeg gehad het daarvan en aan die gees gese het, “in die naam van Jesus Christus kom uit haar uit! Op daardie oomblik het die gees haar verlaat.

Watter gees:
Omdat ‘n gees die waarheid praat, soos die vrou hierbo, beteken dit nie die gees is van God nie. Die vrou wie Paulus ge-konfronteer het, het ‘n gees van ‘divinisie’ gehad. Sy wou eintlik aandag tot haarself bring sodat mense sou dink sy is ook van God. Ons het onderskeiding nodig van die Here om teen hierdie soort geeste te kom. Die Gees van God gebruik die dinge van die geestes-wereld deur mense , moet ons asseblief versigtig wees vir verleidende geeste. Hulle kan strelende maar tog verleidende woorde praat oor die roeping van God op jou lewe, en die bediening wat na jou toe kom waar jy vir miljoene mense sal preek. Pasop vir sulke stellings. Die “verligte” leiers se ego’s is so dat hulle glo net hulle alleen is gesalf van God, en al wat hulle nodig het is jou ondersteuning.

Watter roeping:
Ons is almal geroep deur God. Die dag toe Jesus jou siel red is die dag toe God ‘n roeping op jou en my lewe geplaas het. Al is dit hoe gering wat ons doen is dit baie belangrik vir God. Dit is oon nie soseer wat jy as persoon doen nie, maar dit gaan daaroor dat God meer belangstel in die persoon as die werk wat hy\sy verrig. Derhalwe, God wil werk in en deur elke gelowige en dissipel van Jesus Christus. Dit beteken nie noodwendig dat jy moet Bybel-skool toe, of ‘n menslike-godsdienstige organisasie moet aansluit nie, of deur mens ge-orden word nie. God roep en orden self mense vir die bediening om Hom te dien. U kan verseker wees dat ‘n prediker, of so-genaamde man van God, evangelis, profeet of apostel sal probeer om jou onder sy invloed te kry – onder sy ‘salwing’ van God. Net omdat hulle verklaar hulle is van God, beteken nie noodwending hulle is van God nie. So watter organisasie sal jy by aansluit? Die antwoord moet wees nie een van enige organisasie. Ons is almal ge-orden deur God en is deel van die priesterskap van gelowiges. Die ware Herder is Jesus. Die Hoog Priester is Jesus Christus. Elke aspek van ons lewens moet aan Hom alleen onderwerp wees. Geen mens kan onder Christus se outoriteit\gesag en ook terselfde tyd onder ‘n man s’n. Terwyl God iemand dalk aanstel om jou aan te moedig, die berading van daardie bediening is om jou te wys na Christus alleen. Daardie persoon, as hy van God is, sal nooit enige iemand wys om hom te volg as hy van God is. Jy behoort nooit deur familiere geeste, valse profete of wat ookal hulle hul self noem verlei\mislei, as jy ‘n volgeling van Christus alleen is.

Profetiese en apostolisie bedieninge:
Hierdie bedieninge van profetiese en apostoliese en hulle séance\spritisvergaderings, is niks anders as verleidened. Die bywoners van hierdie seminare word aangemoedig om hulle oe toe te maak en dan verklaar wat hulle sien. Die krag van suggestie deur die so-genaamde profeet of “geestelike vader” is ‘n uitnodiging aan geeste van die duisternis om aan jou gees-man te werk. Die vergaderings, konferensies, en dienste ens, bou ‘n vertroue in hierdie mans. Ek kan u verseker u sal mislei word. Hierdie familiere geeste sal praat en die weg van “divination” openbaar.

Genesings Bedieninge:
Jy hoef nie enige leer-sessies by te woon om die geeste te onderskei nie, nog minder is dit nodig om “healing seminare” by te woon om sodanig mense gesond te maak nie. Daar is heelwat van hierdie bedieninge ge-assosieer met die charismaties beweging. Hierdie bedieninge is niks anders as “gobbly-gook” of sommer in plat Afrikaans twak. Dit is emosienele oortuigende manne wat probeer om mense te oortuig jy kan mense gesond maak. Hierdie selfde mense word ryk met hulle boeke wat hulle skryf en allerhande [geestelike] handelsware.
Moet my nie verkeerd verstaan nie liewe leser, Jesus Christus maak mense gesond. Ek glo dit sonder voornemens dat gesondmaking is waar. Die probleem is dat die institute van hierdie bedienings word bevraag-teken. Hulle is in dit vir die geld…dit gaan alles oor die geld. Hulle verkoop boeke oor die onderwerp en baie min kom by die plek waar hulle enige-iemand gesond maak. Die tegnieke van hulle “healing-lines” en die emosionele opsweep van die oomblik maak die massas gelukking en opgewonde. Baie bedieninge het vooraf kennis en plant sekere mense om die massas\gehore te oortuig die genesings het plaasgevind. Weet net dit, daar is baie genesings bedieninge daarbuite en sowel ook innerlike-genesings. U kan op die internet google en hierdie bediening naslaan. Jy sal menigte kwaksalwers-bedienings daar sien. Neem kennis dat hulle vra almal vir donasies. Meeste bedieninge noem hulle name as hul bedienings. Onthou net dat genesings kan ook kom van die duisternis af. Soos die Woord dit uitspel sal daar in die laaste dae baie kom en tekens en wonders doen as nabootsings van die Ware God [ Lees Matteus 24; Markus 13: 21-23]. Dit is hoekom Jesus ons waarsku rakende hierdie valse predikers in hierdie laaste dae. Ons moet versigtig wees om nie mislei te word nie. Moet ek nog uitbrei hieroor?

Besigheids bedienings sentrums:.
Daar is heelwat “non-profit bedieninge” daar buite. Manne gebruik hierdie “non-profit korporasies” vir ‘n loopbaan. Hulle glo ook hulle sal ryk word deur die swape, eksuus tog, die skap wie hulle volg. Jesus het hierdie geld-wolwe uit die tempel verdryf en hulle slange genoem. Hy het ook verklaar dat hulle die huis van gebed verander in ‘n den van diewe. Daar is van hierdie nuwe Bybelse-vertalings wat dit ‘n plek van besigheid noem. Pasop vir hierdie bedieninge, hulle sal vinnig die geld neem wat God bedoel het jy moet vir die armes, die hongeres en die huisloses mee moet help. Hierdie manne lewe in luuksheid, paleise, groot motors en besit vluigtuie ens. Terwyl jy die arme skaap jou geld vir hulle gee.

Die kwaksalwers:
Ek kan natuurlik name en bedieninge noem, maar u kan self onderskei van wie hulle is. Ons sien hulle gedurig op televisie. U kan self sien of hulle van God af is of nie. In hierdie laaste dae vriende wees op die uitkyk vir hierdie kwaksalwers. Hulle is of in die plaaslike gemeentes of het ‘n mega-kerk hulle is almal dieselfde – dit gaan alles oor die geld. Die skrif waarsku ons genoeg hiervan in die laaste dae.

Tekens van die verleier:
Gewoonlik sal jy iets hoor soos die volgende van hierdie verleiers. Ons gaan nou binne die volgende groot uitstorting, die volgende groot uitstorting of die laaste groot beweging van God. Jy sal ook hoor van ‘n “new thing” op die aarde wat God doen. Jy sal miskien hoor van ‘n magtige herlewing wat erens aan die gang is, en waarna almal hulle heen haas. ‘n Ander een is dat daar ‘n groot “awakening” en menigtes sal na die Here kom. Tog is die Bybel baie duidelik dat daar ‘n “great falling away” gaan wees in die laaste dae. Hoe vergelyk ons dan nou hierdie twee met mekaar. Daaar is die “dominionist of kingdom now” groepe. Kyk op die internet en doen naslaan studie oor hierdie dinge mense en raak bekend met hierdie valse leringe. Dan laastens is daar die leraars wie absoluut niks of geen kennis het van laaste dae tekens, of die Groot Vredrukking leringe nie, nog minder praat hulle oor die Boek van Openbaring om die gelowiges attent te maak rakende die eindtyd situsis. Nee, hulle wil heeltyd preek oor dinge wat die ore streel en die lekker voel preke. Vriende, hierdie is verleidende wolwe wat die Satan gebruik om jou te mislei en jou aandag vanaf die Here se wederkoms te trek.

Ek is ‘n god-prediker:
Wanneer ‘n man sy naam koppel aan ‘n bediening – pasop! Glo my vry, hy glo waarlik dit is sy “bediening”. Hy verklaar eintlik, kyk ek is ‘n god. Volg my! Dit is arrogantheid van die hoogste order. Wanneer ‘n man sy naam gebruik om ‘n “non-profit” bediening te begin en verklaar hy bevorder die koninkryk van God, moet u verstaan hy bevorder net sy eie saak om geld te maak daaruit. Daar is soveel wie ek kan noem hier, maar ek los dit vir u om self te besluit wie hulle is. Hulle is almal groot naam predikers oorsee en hier in Suid Afrika.

Hoe om andere te help wie mislei is deur hierdie bedieninge:
Wanneer ander vasgevang word in om ‘n man te volg, sy dienste by te woon en betrokke wil wees met sy leringe, pasop. Stop! U moet so bietjie gaan kyk na die evangelise van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. . Daarna kyk en lees die boeke van Handelinge en die ander skrywes van die Apostel Paulus. Teleurstellend soos dit is, het menigte gelowiges geen of baie min kennis van die leringe van Jesus en die apostels.

Die bedrogspel:
Meeste herlweings, genesings leringe, profetiese konferensies kan miskien ‘free admittance’ wees, maar wees versekerd die “chicken-buckets” sal rondgestuur word om die geld te kollekteer. Hulle is van mening dat as jy ‘n saad saai in hulle bediening sal God jou sewe voud bless. Vriende, God bless nie die idiote en misleides nie, want jy het die geld aan hulle gegee en nie vir God nie. Ek maak nie verskoning vir hierdie aanmerkings nie want dit is die waarheid. Daar is menigte Christen bedrogspele en baie is vasgevang daarin. Word wakker liggaam van Christus. God het jou ‘n brein gegee….probeer dit gebruik mense!


God bless.


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron